ففه - فکر می کنم اگه بهش غذا بدیم و ازش مراقبت کنیم ، حالش بهتر میشه . فردا صبح باید یه تیکه نون نگه داریم که * از دور * م  صبحونه یه چیزی بخوره .
مومو - شاید فرشته ها نون نخورن
ففه - شاید قهوه دوست دارن . اونا تو آسمون کافی شاپ دارن .
مومو - شایدم چیزای دیگه می خورن . مثلا ستاره یا ابر . غذاهای نامرئی مثل دعاهای پس مونده و مِه .نیلو کروز - نمایشنامه پیرمردی با بال های بزرگ - بر اساس داستانی از گابریل گارسیا مارکز - مترجم : محمدرضا فرزاد

هیچ نظری موجود نیست: