Autumn Leaves


Artist : Eva Cassidy
Track Name : Autumn Leaves

۶ نظر:

ناشناس گفت...

یه میل بزن بهم
میم الف

ناشناس گفت...

لطفن
مهمه
:/

ناشناس گفت...

واقعنی مهمه
:(

ناشناس گفت...

لطفن
:(((((

ناشناس گفت...

سیاوش مهمه
لطفن

بدون اسم گفت...

شاید هم یک موقعی دلت بخواهد بروی یک چیزهایی را بخوانی یک جاهایی و لبخندی بزنی که ببین همین بود آخرش.
شاید.