تا آگاه نشده اند ، هیچ گاه عصیان نمی کنند ، و تا عصیان نکنند ، نمی توانند آگاه شوند .

جورج اورول - 1984 - مترجم : صالح حسینی

هیچ نظری موجود نیست: