آزادی آن آزادی است که بگویی دو به علاوه ی دو می شود چهار . این قضیه که تصدیق شود ، سایر چیزها به دنبال آن می آید .جورج اورول - 1984 - مترجم : صالح حسینی

هیچ نظری موجود نیست: