ریشارد ( تایید می کند ) - دوست داشتن یعنی اولویت دادن به یک نفر ، ترجیح دادن . درست برعکس علم و آگاهیه ، آدم کور می شه.
خانم پومره - معلومه ! اگه پدر و مادرها بچه هاشون رو ترجیح می دن برای این نیست که تو هیچ در و دکونی نظیرشون پیدا نمی شه .
ریشارد - تازه شناختن یک نفر چه مزیتی داره؟
خانم پومره - همین معاشرت کافیه .
ریشارد ( ناگهان در هم می رود . ) بدون چاشنی رمز و راز ، ابهام ، کشمکش برای به دست آوردنش ، یک انسان خیلی زود دل آدم رو می زنه ...
خانم پومره - کاملا درسته ! یک دکتر زنان بهم می گفت که اگه همه ی مردها شغل اون رو داشتن دیگه هیچکی برای عشق و عاشقی دست به قتل نمی زد .
 
 
اریک - امانوئل اشمیت - عشق لرزه - مترجم : شهلا حائری

هیچ نظری موجود نیست: