وقتی نوزده ساله بودم ، تنها چیزی که مطرح بود پاکدامنی بود .
عوض آنکه جهان را به کاتولیک و پروتستان، یا دموکرات و جمهوریخواه و یا سیاه و سفید و یا حتی مرد و زن تقسیم کنم ، جهان را بین دو گروه تقسیم می کردم ، آنهایی که با کسی همخوابه شده بودند و آنها که با کسی نخوابیده بودند ، و این تنها اختاف قابل توجه میان دو نفر بود .
تصور می کردم آن روزی که از این مرز عبور کنم ، تغییر فاحشی در من به وجود خواهد آمد .
 
سیلویا پلات - حباب شیشه - مترجم : گلی امامی

هیچ نظری موجود نیست: