خانه ها گاهی به آدمهایی که توی آنها زندگی می کنند شباهت عجیبی دارند .
 
 
آیزاک باشویس سینگر - یک مهمانی یک رقص و داستانهای دیگر - یک مهمانی یک رقص - مترجم : مژده دقیقی

هیچ نظری موجود نیست: