گاهی چیزهایی می شنوم که لحظه ای سنجیده به نظر می رسند ،لحظه ای افسوس می خورم که از آن من نیستند . بعد چه تسلا یی، چه تسلایی است دانستن اینکه تا ابد لالم
 فقط ای کاش عذاب آور نبود ، گاهی به نه نظرم می رسد اگر کر بودم کمتر عذاب می کشیدم
 
ساموئل بکت - متن هایی برای هیچ

هیچ نظری موجود نیست: