بلاهتِ پیری درست به اندازه ی بزدلیِ جوانی رقت انگیز است.


ایساک بابل - عدالت در پرانتز - مترجم : مژده دقیقی
 

هیچ نظری موجود نیست: