هر چیز قاعده ای دارد
جز عشق
و عشق ، انگار تا ابد بی قاعده ست .
 
 
 
رضا براهنی - خطاب به پروانه ها

۱ نظر:

کف دست گفت...

عشق صرف افعال بی قاعدست