بسته‌بندي شده مثل ساردين توي يه قوطي كنسرو له شده‌
بعد از يك عمر صبر
هيچي دستتو نگرفت
همين كه تموم زندگيت از جلوي چشمت گذشت
تازه فهميدي

«من آدم معقوليَم
گم‌شو ، از جونم دست بكش
گم شو»

بعد از يك عمر صبر
هيچي دستتو نگرفت
تازه فهميدي داشتي اشتباهي مي‌ديدي


Artist : Radiohead
Album : Amnesiac 2001
Track Name : Packt Like Sardines in a Crushd Tin Box


دانلود

right click > save target (link) as۲ نظر:

متهم گفت...

ما مسخ شده ایم.....

کفتار گفت...

مَمَّد پیرپَکاجَکی

تا من میرم بنیاد باران سخنرانی گفتگوی تمدن ها، شما بروید کشته شوید.

پ.ن: امان از دست گاو و گوسفندهای حرف شنو!