رو رو که نه‌ای عاشق!
رو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک
ای نازک و ای خشمک پابسته به خلخالک

با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک
بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک

ای نازک نازک دل دل جو که دلت ماند
روزی که جدا مانی از زرک و از مالک

اشکسته چرا باشی دلتنگ چرا گردی
دل همچو دل میمک قد همچو قد دالک

تو رستم دستانی از زال چه می ترسی
یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک

من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد
بر چرخ همی گشتی سرمستک و خوش حالک

می گشتی و می گفتی ای زهره به من بنگر
سرمستم و آزادم ز ادبارک و اقبالک


بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو
بگذار منجم را در اختر و در فالک


ترک خور و خفتن گو، رو دين حقيقت جو
تا مير ابد باشي، بي رسمک و آيينک


شعر: مولانا
خواننده و آهنگساز : سیاوش ناظری
گیتار : احسان فرامرزی پور
بربط : فرود خاموشیان
پرکاشن : سیاوش ناظری

پي نوشت : چندين بيت ديگر هم منسوب به اين شعر هست .
پي نوشت : به يك بارگوش دادن‌ش مي‌ارزد .
پي نوشت : گفتن اين چيزها محلي از اعراب ندارد ، اما به نظر جايي را اشتباه مي‌خوانَد ، غرض موسيقي كار است .
پي نوشت : كل آلبوم .

دانلود

right click > save target (link) asهیچ نظری موجود نیست: