از من پرسیده ای زندگی چیست. مثل این که بپرسی هویج چیست؟
خب هویج٬ هویج است و همین است که هست.
 
 
نامه های آنتوان چخوف و اولگا كنیپر - دلبند عزیزترینم

هیچ نظری موجود نیست: