با تو بهار
دیوانه ایست
که از درخت بالا می رود
و می رود
تا باد

با باد
من از درخت
بالا می افتم

یداله رویایی - لبریخته ها


هیچ نظری موجود نیست: