زندگی جنایت کاران و گناهکاران، بهترین بستر برای عارف و سالک شدن است
 
 
هرمان هسه - دمیان

هیچ نظری موجود نیست: