ازم پرسید: می‌ترسی؟
گفتم: آره، می‌ترسم.
گفت: منم می‌ترسم. می‌بینی؟ همه می‌ترسن، بنابراین جای نگرانی نیست
 
 
ماریو بارگاس یوسا - سال‌های سگی

هیچ نظری موجود نیست: