از راننده پرسیدم این یکصد شهید راه دموکراسی کی هستند . دیدم بلواری که از آن می گذشتیم بلوار یکصد شهید راه دموکراسی نام دارد . راننده برایم تعریف کرد که یک ساعت بعد از حمله ی ژاپنی ها به پرل هاربر ، سن لورنزو به آلمان و ژاپن هر دو اعلام جنگ داد . سن لورنزو صد نفر را برای جنگ در جبهه ی دموکراسی بسیج کرد . این صد نفر را با کشتی به ایالات متحده فرستادند تا در آن کشور به آنان سلاح و آموزش دهند . این کشتی را یکی از زیر دریایی های آلمانی درست جلوی بندر بولیوار غرق کرد .
راننده به سن لورنزویی گفت ، " دو سه ، سوره ، یی آرا لو هون - یرا - مورا - تورز توت زامو - کراتز - یا . "
که تر جمه ی آن می شود " آن ها ، قربان ، صد شهید راه دموکراسی هستند . "
 
 
کرت ونه گوت جونیور - گهواره ی گربه - مترجم : علی اصغر بهرامی

هیچ نظری موجود نیست: