اگر در آن لحظه ، مارتا از او می پرسید : " اگر ما برویم ، شما چه خواهید کرد؟" شاید چنین پاسخی می شنید : " زمان زیادی به پایان عمرم نمانده . خوب ، عادت می کنیم . " بله ، دفعات زیادی این جمله را شنیدیه ایم . با خودمان می گوییم ، عادت می کنیم و با صراحت زیادی ، این جمله را تکرار می کنیم . آن چیزی که هیچ کس نمی پرسد ، این است که : به چه قیمتی ، عادت می کنیم؟؟
 
ژوزه ساراماگو - دخمه - مترجم : کیومرث پارسای

هیچ نظری موجود نیست: