با اینکه دور هر یک از میزها صندلی هایی گذاشته اند ، قماربازها روی صندلی نمی نشینند ، خاصه وقتی که تعاداد جمعیت بیشتر باشد ، چون مردم ایستاده که باشند جای کمتری می گیرند ، و تازه در جایی که آدم ایستاده باشد ، پولش را راحت تر به بازی می گذارد . آدم های ردیف دوم و سوم دور آدم های ردیف اول ازدحام کرده بودند  و بی شکیب در انتظار رسیدن نوبت خود بودند . اما گاهی هم قماربازی که دیگر کاسه ی صبرش لبریز شده بود  ، از لا به لای جمعِ ردیف اول دستش را تو می برد و پول به بازی می گذاشت . این طور که می شد ، از ردیف سوم هم بعضی از قماربازان به هر زور و تقلایی که بود ، پول به بازی می گذاشتند .نتیجه هم این می شد که هر پنج یا ده دقیقه یک بار ، این یا آن سر میز قمار ، بر سر داوهای مابه النزاع "غائله" ای بر پا می شد.
 
فیودور داستایفسکی - قمارباز - مترجم : صالح حسینی  

هیچ نظری موجود نیست: