ای گرگ بیابان بدبخت خودکشی هم برای تو کاری نخواهد کرد.اگر چنین کاری کنی از طریقی بس طولانی تر ، خستگی آورتر و مشکل تر به مسیر زندگی انسانی گام نهاده ای و مشکلات خودت را باز هم پیچیده تر نموده ای ، مجبور خواهی شد چند بار وجود دوگانه خویش را در هم ضرب کنی و مشکلات خودت را باز هم پیچیده تر نمایی.به جای آن که دنیای خود را تنگ تر و روحت را ساده تر کنی ، باید کم کم و بالاخره روزی ، به هر قیمتی که شده پیش از آن که کار به پایان برسد و به آرامش دست یابی ،تمامی این دنیا را در روح دردناک و پهناور خویش جای دهی . این راهی است که بودا و انسان های بزرگ دیگر ، دانسته یا ندانسته ، تا آن جا که بختِ پایِ طلبشان یاری کرده رفته اند.
 
هرمان هسه - گرگِ بیابان - مترجم : دکتر قاسم کبیری

هیچ نظری موجود نیست: