يكي از بدترين خصيصه‌هاي ديكتاتوري ، غيرقابل كنترل بودن آن است .
اگر ملت اجازه دهد كه خفيف‌ترين شكنجه‌ها درباره‌ي خطرناك‌ترين عنصر ضد ملي عملي شود ، چه تضميني وجود دارد كه بهترين آدم‌ها از بدترين شكنجه‌ها مصون بمانند ؟
اگر ملت اجازه دهد كه ضعيف‌ترين سانسور در مورد وقيح‌ترين و كثيف‌ترين روزنامه‌هاي مزدور اجرا شود ، چه تصميني وجود دارد كه سخت‌ترين سانسورها در مورد بهترين مطبوعات ملي عملي نشود ؟
...

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 2 / 6 / 1347

هیچ نظری موجود نیست: