من پيكان دارم
پس من هستم

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 11 / 1 / 1348

هیچ نظری موجود نیست: