ژیل - مردها بی دل و جراتن ، نمی خوان با مشکلات زندگیشون رو به رو شن ، دلشون می خواد فکر کنن که همه چی رو به راهه . در حالی که زن ها روشونو بر نمی گردونن
لیزا - این ها رو تو کتاب بعدیت بنویس ، تعداد خواننده های زن کتابت بیشتر می شه
ژیل - زن ها با مشکلات مواجه می شن لیزا ، ولی نمی دونم چرا بیشتر فکر می کنن که مشکل از خودشونه . فکر می کنن دلیل فرسودگی زندگیشون از کم شدن جذابیتشونه ، خودشونو مسئول و مقصر می دونن و گناه همه چیزو گردن خودشون می اندازن
لیزا - مردها گناهشون خودخواهی شونه ، زن ها خود محوری شون
 
اریک امانوئل شمیت - خرده جنایت های زَنا شوهری - مترجم : شهلا حائری

هیچ نظری موجود نیست: