اولین و تنها باری که من پیش روان شناس رفتم ، به قیمت از دست دادن دستبند مرجان سرخ رنگم تمام شد و معشوقم . دستبند مرجان سرخ از روسیه آمده بود . دقیق تر ، از پترزبورگ آمده بود . صد سالی عمر داشت ، باعث مرگ پدرِ پدربزرگم شده بود ، مادرِ مادر بزرگم آن را به مچ چپش می بست . این همان داستانی است که می خواهم تعریف کنم؟مطمئن نیستم . واقعا نیستم
 
یودیت هرمان - این سوی رود خانه اُدر - مرجان های سرخ - مترجم : محمود حسینی زاد

هیچ نظری موجود نیست: