سال ها بود که سعی کرده بودم از این بازی ای که در این مملکت جایگزین سیاست شده ، بیرون بمانم ، بازی ای که در آن یک طرف رذیلانه بازی می کند ، حال ان طرف دیگر ، هرچند شرافتمندانه ، اما بی هیچ امیدی بازی می کند . من از کسی جانبداری نمی کنم.نه از سر بزدلی یا حسابگری، دلیلش این است که نه توان این بازی را دارم،نه وقتش را،، نه استعدادش را. می دانم که تدابیر سیاسی نادرست روی زندگی همه ، و از جمله روی زندگی خودم ، تاثیر می گذارند . اما جرئت ندارم ، حتی پیش خودم ، ادعا کنم که به اندازه ی کافی مطمئنم که آن تدابیر درستی که می توانند دیگران را راضی کنند ، کدام هایند.
 
ایوان کلیما - کارِ گِل - مترجم : فروغ پوریاوری

هیچ نظری موجود نیست: