کنار جاده نشسته ام
راننده ، چرخی را عوض می کند
از آنجا که می آیم دل خوشی ندارم

به آنجا که می روم نیز میل چندانی ندارم
پس چرا بی صبرانه
به عوض کردن چرخ نگاه می کنم ؟
 
 
برتولت برشت

هیچ نظری موجود نیست: