همه ی ما می توانیم در نبردهای بسیاری پیروز شویم ، اما خو گرفتن به این اندیشه که ممکن است مدام در نبردها فاتح شویم بی آنکه جنگ به نفعِ ما خاتمه یابد ، شهامتِ فراوانی لازم دارد. پیکار همچنان ادامه دارد و ما با دست های پُر از فتح و پیروزی می میریم . اما من اعتقاد دارم و پیوسته خواهم داشت که روزی فرا خواهد رسید که انسان در پیکارِ بزرگی که از ازل آغاز شده به پیروزی برسد و روزی ، در آن جا که من شکست خورده ام ، دست های بشر نقابِ تیرگی و هرج و مرج و پوچی را خواهد درید و در پرتوِ معرفت و عدالت و عشق در چهره ی حقیقت خواهد نگریست .
 
رومن گاری - میعاد در سپیده دم - مترجم : مهدی غبرایی

هیچ نظری موجود نیست: