انسان ها چه نجیب زاده باشند و چه پست ، چه فقیر باشند و چه غنی ، چه پیر باشند و چه جوان ، چه سرگردان باشند و چه روشندل ، همگی در یک چیز شریک اند و آن این که همگان روزی می میرند . همه می دانیم که روزی می میریم ولی مسئله آن است که مذبوحانه تلاش می کنیم آن را از خاطر دور سازیم. هر چند می دانیم که روزی جهان خواهد بود و ما در جهان نخواهیم بود ، ولی فکر می کنیم همگی پیش از ما می میرند و ما آخرین کسی خواهیم بود که می میرد.مرگ راهی بس طولانی به نظر می رسد.
آیا این طرز فکر سطحی نیست؟این طرز فکر بی ارزش است و تنها به لطیفه ای در یک رویا می ماند . چنین طرز فکری را کنار بگذار و آگاه باش.تا زمانی که مرگ در آستانه ی کوبیدن بر در خانه ی توست ، باید به اندازه ی کافی تلاش کنی و به هوش باشی.
 
یاماموتو چونه تومو - هاگاکوره : کتاب سامورایی - مترجم : رضا حسینی

هیچ نظری موجود نیست: