در سرزمین من،
روزنامه لال به دنیا می آید ،
رادیو کَر
و تلویزیون کور...
و کسانی که طالبِ سالم زاده شدنِ این همه باشند را ،
لال می کنند و می کُشَند
کَر می کنند و می کُشَند
کور می کنند و می کُشَند ...
در سرزمینِ من !
 
آه!سرزمینِ من !
 
تمام کودکان جهان شاعرند - شیرکو بی کَس

۱ نظر:

haafez گفت...

sarzamine to,jaEst hodude tamame donya