به جنگل خوش اومدي
ما اينجا خوشيم و سرحال
هرچي بخواي داريم
عزيزم ما اسمها رو مي‌دونيم
ما كسايي هستيم كه ميتونيم هرچي دلت بخواد واسه‌ت گير بياريم
اگه پول داشته باشي ما درمونتو داريم

تو جنگل
خوش اومدي
فقط نگاه كن كه از فرط خوشي ديگه زانو ميزني
دلم ميخواد خودت ببيني
ميخوام كه خودت ببيني كه خونت ريخته ميشه

به جنگل خوش اومدي
اگه دلت بخواد تو هم خونت ريخته ميشه
اما نگران نباش اين فقط بهاي چيزيه كه بدست مياري
خب تو يه دختر س.ك.ث.ي هستي خيلي س.ك.ث.ي
خيلي سخته كه سرحال بياريمت
تو هم ميتوني اون همه چراغوني رو ببيني
اما يادت باشه مجاني نميشه وارد جنگل بشي
به جنگل خوش اومدي
دلم ميخواد حسم كني وقتي مثل مار بهت ميپيچم دلم ميخواد صداي جيغ و دادتو بشنوم

به جنگل خوش اومدي
اينجا هر روز وضع بدتر ميشه
ياد ميگيري چجوري عينِ عين يه جيوون زندگي كني
ما تو جنگلي كه گفتيم بازي ميكنيم
فقط بازي
اگه دلت بخواد و تشنه ش باشي
بالاخره اونيكه ميخوايو به دست مياري
ميتوني هرچي ميخواي داشته باشي
اما بهتره از من نخوايش

اينجا وقتي ميري بالا
وقتي نشئه ميشي ديگه هيچ وقت نميخواي بياي پاييت هيچ وقت دختر جون هيچ وقت

فهميدي كجايي ؟
تو جنگلي رفيق تو جنگل
قراره توش بميري
.
.
.
Artist : Guns n Roses
Album : Welcome To Destruction
Track Name : Welcome To The Jungle

ترجمه با مقدار زيادي تصرف
تذكر كوتاه براي كساني كه با فيدخوانها اين وبلاگ را دنبال مي‌كنند : تمام آهنگهايي كه ترجمه‌ي متنشان روي اين وبلاگ قرار مي‌گيرد قابل شنيدن از داخل صفحه‌ي اصلي وبلاگ هستند .

دانلود

هیچ نظری موجود نیست: