مردان مجرد به آينده چشم دوخته‌اند و مردان متاهل به گذشته

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 21 / 9 / 1346

هیچ نظری موجود نیست: