خب ، همين الآن از زندان اومدم بيرون ، خيابونا سرد و غمگين به نظر ميان
نميدونم چيكار كنم
خونواده نمي‌خوانَم وُ نمي‌دونم چيكار كنم
خب ، ميرم توي يه بانك و تفنگ رو ميذارم روي شقيقه‌ي بانكدار
بانكدار دكمه‌ي آلارمُ فشار مي‌ده و حالا بانكدار مرده
تنشو پر از سرب مي‌كنم

خب ، يه قهرمان فكر مي‌كنه كه مي‌دونه بايد چيكار كنه
تلاش مي‌كنه بپره روم ، اونم حالا مرده
خب ، هيچ پولي ندارم ، حس بدي دارم

يه پليس مياد تو و يه تفنگ هم دستشه
شقيقه‌شو ميزنم و عمر اونم سر مياد
ميخوام برم بيرون اما يكي ديگه مياد

بنگ بنگ بنگ صداي تفنگامون مياد
سرشو مي‌زنم و خونش راه مي‌افته رو زمين
مي‌خوام آفتاب نيم‌روز رو ببينم

پليسا منتظرمن ، تموم عمرم از جلوي چشام ميگذره
ميدونم قراره بميرم
شمام ميتونين واسه‌م گريه كنين اگه وجداني دارين البته

غمنامه‌ي دزد بانك
غمنامه‌ي دزد بانك
غمنامه‌ي دزد بانك

گروه : the tiger lillies
آلبوم :  Low Life Lullabies 1998
آهنگ : Bank Robber Blue

ترجمه با كمي تصرف