"گاوها ، از هم جدا شوید که زندگی خیلی کوتاه است."

گابریل گارسیا مارکز - صد سال تنهایی

هیچ نظری موجود نیست: