" مادر! فکر می کنی آنها بمب را بیاندازند؟
مادر! فکر می کنی آنها از این آواز خوششان بیاید؟
مادر! آیا من باید یک دیوار بسازم؟
مادر! آیا من باید رئیس جمهور بشوم؟
مادر! آیا من باید به حکومت اعتماد کنم؟
مادر! آیا آنها مرا به خط مقدم جبهه خواهند فرستاد؟
مادر! آیا من واقعا دارم می میرم؟ ... "

Mother - Pink Floyd

هیچ نظری موجود نیست: