چند نقطه و ...
ابتدای این شعر را باد برده است
چرا که نه
بگذار بیاید و همه چیز را با خود ببرد
حتی یاد شکوفه ی بادام چشم های تو را
جهان بدون تو
برهوتی است ...!

حامد آرین

هیچ نظری موجود نیست: