حالا دیگر نبودنت
یعنی کسی
بودن خود را
در زمین عزاداراست.

عباس معروفی

هیچ نظری موجود نیست: