دانیال کانال تلویزیون را عوض کردوزیر لب گفت: "اگه زنی در کار نباشه، عشقی هم در کار نیست. شکسپیر و حافظ و رومئو و ژولیت و شیرین و فرهاد ول معطلند. اگه روزی زن ها بخواند از اینجا برند، تقریباً همه ی ادبیات و سینما و هنر رو باید با خودشون ببرند. اما اگه قرار باشه مردها برند چی؟

اگه قرار باشه مردها از این دنیا گورشون رو گم کنند و برند، بهت قول می دم که هر چی جنگ ، کشتار، کثافت کاری های دیگه ست رو با خودشون می برند. دنیا عینهو گوشت خرگوش می مونه. نصف حلال، نصف حرام. زن نصفه ی حلال دنیاست. هر چی کثافت کاری و گندکاری هست توی مردهاست. هرکی قبول نداره ورداره آمار رو بخونه. تاریخ رو بخونه. تلویزیون تماشا کنه."

مصطفی مستور - استخوان خوک و دست های جذامی

هیچ نظری موجود نیست: