اولین قانون هر موجودی حفظ بقاست.زندگی کردن است.شما شوکران می کارید و توقع خوشه ی گندم دارید

ماکیاولی

هیچ نظری موجود نیست: