- نمی مونی؟
- نه دیگه.می خوام برم.می خوام به یه جایی برم که توش
نه اشک هست
نه درد هست
نه دوری.
- باشه
هر جور راحتی.
منم پنج شنبه ها برات فاتحه می خونم.

علیرضا روح نواز- شیطان نامه های عاشقانه را دزدیده است.

هیچ نظری موجود نیست: