سادیسم و مازوخیسم
اسکیزوفرنیا و پارانویا
و بشر جهان سوم که تمامی اینهاست
و بشر جوامع صنعتی که البته قرصهایش را مرتب می‌خورد.

کاوه سلطانی

هیچ نظری موجود نیست: