حرف بزن برادر،حرف بزن!
_ دیر نیست؟
_ برای من كه می‌شنوم دیر نیست.

نادر ابراهیمی

هیچ نظری موجود نیست: