روستاییان با مردم شهرها می‌آمیزند و تخم‌مرغهای گندیده مشتری پیدا می‌كند.وهیچ رهگذر ساده‌دلی نیست كه به زن همسایه اش فكر نكند.

نادر ابراهیمی

هیچ نظری موجود نیست: