یک دلقک مست زود تر از یک شیروانی ساز مست سقوط میکند

هاینریش بل - عقاید یک دلقک

۱ نظر:

محیا . م گفت...

احساس می کنم که مست و متعن و غرق در استفراغ خود در جوی آبی افتاده ام و مشغول نفرین کردن و دشنام دادن هستم ...! / عقاید یک دلقک