چرا کور شدیم؟
- نمی دانم.شاید روزی دلیلش را بفهمیم.
- می خواهی بگویم چه فکری می کنم؟
- بله.بگو.
- فکر نمی کنم که اصلا کور شده باشیم.فکر می کنم کور هستیم.
- کوریم اما می بینیم.
- آدم های کوری که می توانند ببینند.اما نمی بینند.

ژوزه ساراماگو - کوری

هیچ نظری موجود نیست: