روزی همه میمیرند اما قبل از مردن زندگی می کنند.
 
سیمون دوبووار - همه میمیرند

هیچ نظری موجود نیست: