بزرگترین دشمن انسان این حقیقت است که هرگز انچه را بر سرش میاید را باور نمیکند
 
کارلوس کاستاندا - دومین حلقه قدرت
 

هیچ نظری موجود نیست: