هرگر فورا بدبختی کسی را باور نکنید . بپرسید که می تواند بخوابد یا نه؟...اگر جواب مثبت باشد همه چیز روبراه است.همین کافی است

لویی فردینان سلین - سفر به انتهای شب

هیچ نظری موجود نیست: