گفت و گوی دو نفر از شخصیت های رمان شیاطین:

«کیریلوف: آنکس که به انسان‌ها بیاموزد همگی خوبند، آفرینش را تمام و کامل خواهد کرد.
استاوروگین: آنکس که این نکته را می‌خواست به انسان بفهماند، او را به صلیب کشیدند.
کیریلوف: او برمی‌گردد و او را «خدایی که انسان شده» می‌نامند.
استاوروگین: یا انسانی که خدا شده؟
کیریلوف: خدایی که انسان شده، اختلاف در همین است

هیچ نظری موجود نیست: