بی شک اگر در فساد به خوشی زندگی می کردیم برایمان به قیمت ارزانتری تمام می شد تا اینکه به خاطر تقوا به جان هم بیافتیم.

بالزاک - چرم ساغری

هیچ نظری موجود نیست: