خیلی غم انگیز است كه ما آدمها طوری ساخته شده ایم كه به چیز حیرت آوری مثل زندگی عادت می كنیم .

یاستین گوردر - راز فال ورق

هیچ نظری موجود نیست: